Circle
Circle

Download

JS.Responsive je dostupný tiež ako custom build, takže je možné si vybraťaké súčasti budú zahrnuté v builde. A stiahnuť si ho priamo z tejto stránky.

Or install default or full version via npm or bower:

npm install JS.Responsive --save
bower install JS.Responsive --save

Build your package...